Pryncypia

Dziś w dobie licznej i silnej konkurencji, dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz rozwoju nowych technologii, który postępuje szybciej niż kiedykolwiek, jednym z kluczowych elementów dobrze prosperującej firmy jest wybór kompetentnego

wykonawcy. Naczelnym przesłaniem CAMER POLSKA jest dołożenie wszelkich starań, aby świadczone usługi były na najwyższym profesjonalnym poziomie, co pozwala klientom realizować ich cele przy optymalnym wykorzystaniu czasu i środków.

Nadmieniam, iż w swoich działaniach jako dobrem nadrzędnym kieruję się zawsze zadowoleniem i satysfakcją klienta. Jednocześnie zapewniam, iż jestem otwarty na opinie i sugestie wszystkich klientów, które stają się inspiracją do stałej poprawy jakości oferowanych usług i co za tym idzie, budowy marki i wzrostu zaufania do mojej firmy.

 

Motto

Wysoki mam… tylko poziom wykonywanych prac.

 

 Oto 4 naczelne zasady jakimi się kieruję w prowadzeniu polityki Firmy.

 1. Wysoka jakość usług
  Staram się świadczyć swoim klientom usługi w najwyższej jakości i godziwej cenie, tak by byli oni zadowoleni i chcieli w dalszym ciągu z nich korzystać. Nie zaniżam cen usług, nie wykonuję prac po kosztach zakupu materiału.
 2. Rzetelna informacja
  Dbam o takie informowanie klientów o swoich możliwościach i usługach, które w żaden sposób nie nadużywa ich zaufania ani nie wykorzystuje braku doświadczenia czy wiedzy technicznej.
 3. Uwzględnienia reklamacji
  Zawsze ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie świadczone usługi, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa, wysokiej jakości i niezawodności. Uzasadnione reklamacje będą załatwiane: bezpłatnie, szybko oraz fachowo.
 4. Poufność danych
  Wszelkie materiały, bez względu na ich formę, w tym dokumenty finansowe i prawne jak również przeprowadzone rozmowy handlowe czy inne uzyskane informacje strategiczne o kliencie objęte są całkowitą poufnością.

 

Zaproszenie

Jako szef firmy Techniki Alpinistyczne CAMER Polska  zgłaszam Państwu pełną gotowość i chęć podjęcia dalszych rozmów celem nawiązania bliższej współpracy.

Informuję, iż zasadniczym przedmiotem działalności mojej Firmy jest wykonywanie szerokiego zakresu prac remontowo-budowlanych przy stosowaniu sprzętu alpinistycznego. Nadmieniam iż:

»  posiadam udokumentowane doświadczenie zawodowe w wykonywaniu tego typu prac,

»  gwarantuję terminowe rozpoczęcie i zakończenie zleconych robót,

»  deklaruję opracowanie dokumentacji technicznej oraz technologii prac,

»  posiadam niezbędny potencjał techniczno-ekonomiczny potrzebny do wykonywania zadań,

»  zlecone prace mogę wykonać także z materiałów powierzonych,

»  deliktową polisą OC ubezpieczam cały zakres wykonywanych prac,

»  jestem płatnikiem podatku VAT,

»  gwarantuję przystąpienie do prac w 48 godzin po podpisaniu umowy lub zlecenia,

»  moja Firma nie jest w stanie upadłości czy likwidacji,

»  wszystkie stosowane materiały posiadają aktualne dopuszczenia do prac i stosowne atesty,

»  przy wykonywaniu zleconej pracy nie buduję rusztowań zewnętrznych jak również nie korzystam z samochodowych podnośników koszowych, co zdecydowanie przekłada się na ostateczną cenę wykonywanej usługi jak również znacząco skraca czas jej realizacji.